Her kan du laste ned Nordlandsforsknings rapport i PDF format, samt lese pressemeldingen fra Regjerningen.no.

Rapporten viser funn fra en studie av nye straffereaksjoner for ungdom som ble satt i verk 1. juli 2014. Disse reaksjonene skal kombinere gjenopprettende prosesser med tverrfaglig forpliktende samarbeid mellom konfliktråd, justissektor, offentlig hjelpeapparat samt privat nettverk

Rapporten løfter fram erfaringer fra ungdommer som har begått lovbrudd, fra profesjonelle aktører som har vært involvert i, eller har tilknytning til sakene, og fra personer som har vært berørt av lovbruddene. Siden oppstarten og fram til 2018, har 200 ungdommer fått ungdomsstraff og 1 504 ungdomsopppfølging. Rapporten til Nordlandsforskning viser blant annet at det kan gå lang tid fra lovbruddet blir begått til oppfølgingen starter. Da er faren for nye lovbrudd stor og arbeidet med å følge opp ungdommene blir vanskeligere.

– Videre peker rapporten på mangler ved det offentlige hjelpeapparatet som skal bidra med tiltak under straffegjennomføringen.

Du kan laste ned Nordlandsforsknings rapport i PDF format her.

Du kan lese pressemelding fra Regjeringen.no her.