Ungdom i Danmark begår mindre og mindre kriminalitet. I 2017 publiserte Det Kriminalpræventive Råd i Danmark en rapport der det framkommer at ungdomslivet i større grad er flyttet fra gaten til det virtuelle rom – cyberspace. Ungdomskriminaliteten i Danmark er på det laveste noensinne. De unge er blitt mer orientert mot fremtiden, ifølge Flemming Balvig, som har skrevet rapporten.

Balvig har analysert ungdomskriminalitet fra 2005 til 2016. I rapporten vises en endring i livsstil bort fra den ustrukturerte hverdagen med å ferdes på gaten og til å bruke tid i cyberspace. Han fremhever at dette har en signifikant og selvstendig forklaringskraft på nedgangen i ungdomskriminalitet. Samtidig bidrar det virtuelle rommet til å knytte barn og unge sammen.
Ungdommen beskriver i stigende grad forholdet til sin mor og far som godt. Skoleintegrasjon er en annen viktig faktor som påvirker kriminalitetsbildet for de unge, og som i enda høyere grad enn familieintegrasjon bidrar til å forebygge kriminalitet.

Undersøkelsen påpeker også en sterk sammenheng mellom selvkontroll og selvrapportert kriminalitet.

Nyttige lenker:

– Rapporten «Fra barndommen gade til cyberspace kan leses her.
–  Det kriminalpræventive råd i Danmark.
Les mer om ungdomskriminalitet i Oslo her.
Klikk her får å lese mer om ungdomskriminalitet i Norge på vår hjemmeside.
Klikk her for å lese om ungdomskriminalitet og rusmidler på vår hjemmeside.
– Klikk her for å lese om Balvigs og Holmbergs forskning og presentasjoner i Sandnessjøen i 2017.