Jobber du på eller vet du om en skole som arbeider aktivt mot rasistiske holdninger og andre former for diskriminering? Har skolen god undervisning som utfordrer stereotypier og fordommer? Jobber skolen systematisk for å skape likeverd og samhold? Ved å foreslå en skole hjelper du oss med å løfte fram godt arbeid mot rasisme og diskriminering.

Prisen bærer navnet til Benjamin Hermansen som ble drept på Holmlia i 2001. Drapet på ham var rasistisk motivert. Benjaminprisen har siden 2002 blitt delt ut hvert år til en skole som jobber aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen blir overrakt av kunnskapsministeren i januar.

Gå inn på Bernjaminprisen for mer informasjon og for å komme med forslaget ditt!