En ny studie fra NUBU viser at foreldrerådgiving kan redusere atferdsvansker, øke den sosiale kompetansen, og gi mindre depresjon og angst hos barn

Forskning tyder på at en del barn som viser atferdsvansker også sliter med symptomer på angst og depresjon i tillegg til at de viser lav sosial kompetanse. Parent Management Training –Oregon (PMTO) og TIBIR foreldrerådgivning (en variant av PMTO), er to versjoner av foreldrerådgivning som begge har vist seg å være effektive til å redusere begynnende eller eksisterende atferdsvansker hos barn. Tiltakene har god effekt ved å bedre samspillet mellom foreldre og barn.

Les mer her: