Forebygging er det viktigste vi gjør, uttalte politidirektør Benedicte Bjørnland i sitt innlegg på den Nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme den 22.10.19. Konferansen ble arrangert av Sør-Vest politidistrikt i nært samarbeid med SLT-koordinator Helen Færøy i Sola kommune. Politisk ledelse stilte spørsmålet: Er vi der vi skal være, eller er det behov for å tenke nytt? 

Statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet (JD) fortalte de 185 fremmøtte deltakerne at Norges arbeid med handlingsplanen vekker stor interesse internasjonalt, og at mange løfter blikket og  lytter til de norske erfaringene. Vi jobber fra det forebyggende arbeidet  til straffegjennomføring. Vi har gjort noe som er utrolig viktig over flere år, sa han. Vi har 45 tiltak i handlingsplanen. Samtidig var han opptatt av om vi gjør det som er nødvendig, slik at vi 2-5 år fram i tiden kan se at vi har gjort det viktige.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging er sammen med de øvrige velferdsdirektoratene i gang med å revidere handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, som sist ble oppdatert i 2018. Arbeidet ledes av JD.

Rett før sommeren ble det arrangert et innspillsmøte med representanter fra tros- og livssynssamfunn og frivillige organisasjoner. Justis- og beredskapsdepartementet skal vurdere om myndighetene, gitt dagens utvikling og endringer i trusselbildet, har de nødvendige tiltakene på plass og om det er behov for nye tiltak eller justeringer av eksisterende tiltak. Både forskere, ulike fagmiljøer, direktorater og andre relevante aktører er i gang med å foreslå tiltak i planen.

Programmet for konferansen finner du her.

Les mer om handlingsplanen på radikalisering.no

Stavanger Aftenblad har en fyldig reportasje fra konferansen, som du kan lese mer om her.