En ny forskningsrapport ble lansert av statsråd Linda Hofstad Helleland 9. september. Studien er skrevet av Bredal og Melby, og belyser barnevernets erfaringer og utfordringer i møte med jenter som er utsatt for vold og/eller sterk kontroll i klassisk patriarkalske familier. Kontroll av kvinners seksualitet og bekymring for familiens ære kan forklare noe av volden som tenåringsjenter utsettes for. En annen forklaring er at voldsutøvelsen kan ha sammenheng med rus, psykisk uhelse og traumer hos utøver. Du kan lese mer om rapporten på Veiviseren, eller sammendrag på OsloMet. 

Studien viser barnevernstjenesten kan ha utfordringer når de skal ha samtaler med foreldrene. Dette kan skyldes at jenta kan ha fortalt om grove krenkelser og senere trekke sine beskyldninger tilbake. Jentene kan bagatellisere volden og truslene de er utsatt for. Møtet mellom foreldrene og jentene er derfor viktig å planlegge, og de bør snakkes med hver for seg.

På side 12 i rapporten kan vi lese at den danske konfliktmekleren Farwha Nielsen uttaler at den nordiske konfliktrådsmetodikken ikke er tilpasset makthierarkiene og æreslogikken som finnes i de familiene som omtales. Hun mener mekling som regel forutsetter at den utsatte flyttes ut av familien, og at sikkerhet kommer i første rekke.

Så langt vet vi ikke nok fra forskning og praksisfeltet om sikkerhetsarbeid knyttet til slike saker og bruk av gjenopprettende prosess.