Eller kjenner du noen som kanskje er det? Vi søker en ny direktør  som er kvalifisert og interessert i å lede Sekretariatet for konfliktrådene og Kompetansesenter for Kriminalitetsforebygging! 

Viktige oppgaver for vår nye direktør vil være å videreutvikle organisasjonen og være etatsleder for de statlige konfliktrådene. Det er blant annet igangsatt et arbeid med digitalisering av konfliktrådene, som både skal forenkle arbeidsprosesser, gjøre konfliktrådene mer tilgjengelig samt styrke personvern og rettssikkerhet.

Det er i alt 130 ansatte i virksomheten, hvorav Sekretariatet for konfliktrådene og kompetansesenteret har 25 ansatte med kontorsted sentralt i Oslo.

Du finner utlysningsteksten og søknadsskjema her

Søknadsfrist er 4. mars 2019