Konfliktrådet har utviklet en fagside der praktikere og ledere skal kunne finne informasjon om det meste fra deres mange samfunnsoppdrag.

Her ligger det viktig kunnskap om straffesaker, sivile saker, gjenopprettede prosesser, politiets oppgaver, påtalemyndigheten, kriminalomsorgen, barnevernstjenesten, koordineringsgruppen, SLT – knyttet opp til relevant, lov- og regelverk.

I tillegg kan leserne finne artikler, internasjonal forskning samt aktuelle videolinker som kan gi mere faglig detaljkunnskap.

Siden er utviklet som en ”web-applikasjon”, som betyr at brukerne kan lagre den som snarvei på mobiltelefonen og ta den i bruk med en gang. Fagsiden skal først og fremst gi lettfattelig informasjon som er mest mulig anvendbar og forståelig for praksisfeltet.

Her kan en også finne konfliktrådets informasjonsvideoer i applikasjonen, filmer som kan benyttes på informasjonsmøter med parter, klienter og samarbeidspartnere.

Vi er alle underlagt retningslinjer, lov- og regelverk, noe som er nødvendig men ikke alltid tilgjengelig når vi utøver vårt praktiske arbeid. Derfor ligger det i tekstene linker til lovverk, strafferett, straffeprosess, forvaltningsrett og rundskriv fra for eksempel direktorater og riksadvokatembetet

Formålet med denne siden er at praksisfeltet skal spare tid på å finne veiledere, lov og regelverk. For at de skal finne viktig kunnskap på fagmøter – og ikke minst; prioritere den viktigste delen av arbeidet: «Møte med mennesker, relasjonsarbeid med ungdom, klienter, parter – og være gode og effektive fagutøvere.»

Fagsiden finner du ved å trykke her: Konfliktrådets fagside