Samarbeid, erfaring og kunnskap er dekkende for programmet som ble presentert da 23 nye SLT-koordinatorer var samlet til innføringskurs. Kurset er en fast aktivitet som arrangeres hvert år for nye SLT-koordinatorer for å gi dem en god start i jobben. SLT-koordinatorene skal samordne lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet i kommunene.

Av Gro Jørgensen

I løpet av to dager fikk deltagerne et innblikk i SLT-modellen, koordinatorrollen og hva kriminalitetsforebyggende arbeid egentlig handler om.

Flere koordinatorer med litt fartstid, delte sine erfaringer med de nye koordinatorene. Frøydis Straume, mangeårig SLT-koordinator i Skien, fortalte om sin rolle og hvordan hun samarbeider nært med både folkehelse- og BTI-koordinatoren i kommunen. Ida Eliseussen fra Nes og Marianne Børke fra Aurskog-Høland fortalte om hvordan de hadde gått fram i sitt arbeid, hva de har hatt god erfaring med, og hva de har opplevd som utfordrende i arbeidet.

Andre dag ble innledet med tema vold i nære relasjoner. Anna Seljebø fra Sekretariatet for konfliktrådene innledet til tema om hvordan SLT-koordinatorene kan samarbeide med kommunene innenfor dette feltet. Hvordan kommunene kan løse utfordringer ved hjelp av SLT-modellen stod i fokus i gruppearbeidet, der SLT-koordinatorene Victoria Hoelstad Borg fra Moss kommune, Randi Hermanrud fra Gjøvik kommune og Vegard Halvorsen fra Indre Østfold kommune stod for innledningen.

Ungdomsstraff og samarbeid

Konfliktrådet er en nyttig samarbeidspartner for SLT. Både med tanke på tilbudet om gjennomrettende prosesser, men også som forvalter av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Ungdomskoordinator Thov Midtsund Nordbø fra Konfliktrådet i Oslo og Akershus ga en god innføring i sitt arbeid, og oppmuntret de nye koordinatorene til å søke samarbeid ungdomskoordinatorene i nærområdet.

Media er en viktig medspiller, og SLT-koordinatorene fikk også nyttige tips om hvordan man kan få oppslag og markedsføring gjennom pressen. Helt til slutt fikk koordinatorene en lynrask gjennomgang av tema Tryggere Nærmiljøer og trygghetsvandring.

Konfliktrådet er en nyttig samarbeidspartner for SLT. Her er konfliktrådet representert ved ungdomskoordinator Thov Midtsund Nordbø og ansvarlig Knut Skedsmo.