31 prosent av unge har sett innhold eller diskusjoner på nett der det planlegges vold eller arrangerte slåsskamper. En betydelig andel har sett tilsvarende innhold om salg av alkohol eller hasj/marihuana. Dette fremgår av Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020, delrapport 6.  

Medietilsynet gjennomfører jevnlig  landsomfattende kartlegginger både
blant de unge selv og foreldre. I Barn og medier 2020 har cirka 3 400 9–18-åringer fra 51
skoler i alle landets fylker deltatt. Respondentene har svart på spørsmål om egen mediebruk
og opplevelser knyttet til nett og mobil, dataspill og sosiale medier.

Resultatene fra Barn og medier 2020 blir presentert gjennom flere tematiske delrapporter.
Delrapport 6 omhandler hva slags type innhold eller diskusjoner ungdom har
sett på nett. Undersøkelsen avdekker blant annet:

    • 31 prosent har minst én gang sett innhold eller diskusjoner som går på planlegging av slåssing eller slåsskamper. 15 prosent har sett dette flere ganger. Andelen øker med alder.
    • 28 prosent har minst én gang sett innhold eller diskusjoner om salg av alkohol på nett det siste året. 20 prosent har sett dette flere ganger. Andelen øker betydelig med alder.
    • 23 prosent har minst én gang sett innhold eller diskusjoner om salg av hasj/marihuana på nett det siste året. 16 prosent har sett dette flere ganger. Andelen øker betydelig med alder.