En rekke studier viser at en betydelig andel av domfelte har rusmiddelproblemer, både knyttet til narkotika, medikamenter og alkohol. Regjeringens hovedmålsetning er at domfeltes levekårsutfordringer må møtes med virkningsfulle tiltak for å lykkes bedre med å tilbakeføre tidligere domfelte i samfunnet og redusere tilbakefall til ny kriminalitet. En rekke forbedringstiltak foreslås i rapporten.

Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics og Tyrili FoU for Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Last ned rapporten «Vurdering av det samlede tilbudet under straffegjennomføring for personer med rusmiddelproblematikk (pdf)