Standardisert forløp skal sikre at barna får god omsorg der vi vektlegger

  1. medvirkning fra barn og foreldre eller foresatte
  2. rett forståelse av situasjonen
  3. rett hjelp
  4. samarbeid med andre etater og nettverk
  5. gode planer for hva som skal skje etter utflytting

Veilederen henvender seg til alle som jobber i omsorgsinstitusjoner i Bufetat.

Last ned «Veileder til Standardisert forløp – Trygge og virkningsfulle tiltak for barn og familier» (PDF)