Overordnet og langsiktig planlegging er viktig i skolens rusforebyggende arbeid. Her gis et forslag til planarbeid i tillegg til informasjon om samarbeid hjem-skole, fakta om rusmidler, læreplan og kompetansemål.

Veilederen er utarbeidet av Utdanningsetaten Oslo kommune, Oslo politidistrikt og KoRus-Oslo. Den er en oppdatert versjon av førstegangsutgivelsen i 2014.

Last ned «Veileder rusforebyggende arbeid» (pdf)