Alle elever i Osloskolen skal kjenne at skolen heier på nettopp dem!  Blant annet skal skolen bidra til at ungdom utvikler kunnskap om rus og rusmidler og ferdigheter som hjelper dem til å ta gode livsvalg.

Hensikten med denne veilederen er å gi skolene verktøy og rammer for det rusforebyggende arbeidet. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Kompetansesenter rus Oslo (KoRus). Samarbeidet er forankret i avtalen mellom Utdanningsetaten og Velferdsetaten 2019–2021.

Last ned «Veileder rusforebyggende arbeid» (pdf)