I Oslo skal alle barn og unge ha en trygg og inkluderende oppvekst med like muligheter. Alle elever i Osloskolen, uavhengig av bakgrunn og utfordringer, skal møtes av trygge og varme voksne som målrettet jobber for at de skal oppleve mestring på skolen og i livet.

Et hovedmål for kommunens strategiske plan er at færre utvikler rusproblemer, samt at innbyggere med rusproblemer skal få hjelp med utgangspunkt i sine behov.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Kompetansesenter rus Oslo (KoRus). Samarbeidet er forankret i avtalen mellom Utdanningsetaten og Velferdsetaten 2019–2021.

Last ned «Veileder rusforebyggende arbeid» (pdf)

Les mer på forebygging.no