I 2007 ble det besluttet at politidistriktene skulle ta initiativ til et mer formalisert samarbeid mellom politi og kommune gjennom politiråd. Politirådet skal sikre dialog mellom politi og kommune, og bidra til å prioritere og avklare ansvar.

Med nærpolitireform og ny politiorganisasjon per 1. januar 2016 aktualiseres og fremheves politiråd som samarbeidsarena. Politiråd skal være et av de viktigste grepene for å være et nærpoliti på et strategisk nivå. Det forutsettes at alle kommuner har aktive og virksomme politiråd.

For å styrke og videreutvikle samarbeidet er det viktig at det enkelte politiråd evaluerer sin virksomhet. Formålet med egenevalueringen skal være å etablere kunnskap og innsikt, avdekke svakheter og styrker, og slik skape et grunnlag for videreutvikling.

Denne veilederen er et tiltak for å støtte det enkelte politiråd i gjennomføring av en egenevaluering. Det anbefales å gjennomføre evalueringen en gang i året og at dette blir en integrert del av politirådets aktivitet.

Klikk her for å lese veilederen for evaluering av politirådets arbeid (pdf)