Partnerdrap utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge. Formålet med partnerdrapsutvalgets arbeid har vært å anbefale tiltak som kan bidra til å forebygge partnerdrap i fremtiden.

Partnerdrapsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. oktober 2018. Utvalget fikk i oppgave å gjennomgå saker om drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner, og å gi anbefalinger som kan bidra til å forebygge slike drap i fremtiden.

Last ned NOU 2020: 17: Varslede drap? Partnerdrapsutvalgets utredning. (pdf)