Utsatte barn og unge utgjør omtrent 20 prosent av alle barn og unge i landet.  Under Covid-19 pandemien har flere skolehelsetjenester og helsestasjoner vært helt stengt eller har redusert bemanning. Det er imidlertid viktig at sårbare barn og unge blir fulgt opp, selv under en spesiell situasjon som med koronapandemien.

En koordineringsgruppe ledet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har levert den første statusrapporten om utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien.

Last ned Statusrapport 1 «Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien» (pdf)

Forebygging.no gir en samlet oversikt over statusrapportene etter hvert som de kommer opp.

Les mer på Regjeringen.no