De fleste ungdommer i Norge lever gode og trygge liv og har generelt god helse. Imidlertid tyder flere studier på at forekomsten av psykiske plager blant ungdom har økt de siste årene. For noen knytter de psykiske utfordringene seg bla til en oppvekst preget av rus i hjemmet, vold og omsorgssvikt og overgrep og mobbing i skolen.

Folkehelse er et ansvar på tvers av sektorer og samfunnsområder. Å investere i god utdanning, gode oppvekstvilkår og gode helsetjenester til barn og unge er samfunnsøkonomisk svært lønnsomt.

Last ned rapporten «»Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016–2021» (pdf)