Rapporten handler om hva ungdom gjør på nett som er positivt og hvilke muligheter dette gir. Men den handler også om negative ting ungdom opplever. Hver dag skjer det kjipe ting på nett, som mobbing, hatefulle ytringer, seksuell trakassering og ungdom som besøker sider med skadelig innhold. Det er viktig at de voksne skjønner at dette er en del av virkeligheten, og at de som bestemmer tar grep for å forhindre dette, sier ungdommene i rapporten.

Våren 2019 opprettet Barneombudet en ekspertgruppe med ungdommer i alderen 13 til 17 år. Gruppen har gjennom flere møter delt erfaringer og diskutert seg frem til en rekke anbefalinger til
myndighetene om hvordan de kan gjøre barns og ungdoms digitale hverdag så trygg som mulig.

Last ned rapporten «Ungom om digitale medier» (pdf)

Les også rapporten «Alle kjenner noen som har opplevd det»

Les mer på Barneombudets nettside