Formålet med rapporten er å fremskaffe gyldig og oppdatert kunnskap om ungdom som begår lovbrudd i Kristiansand for å kunne målrette det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet begått i Kristiansand av ungdom under 18 år. Den beskriver tall og funn i 2019 og tar utgangspunkt i gamle Kristiansand.

Last ned rapporten «Ungdom og kriminalitet i Kristiansand» (pdf)