Jonas, 17 år begikk selvmord da helsetjenesten ikke fanget han opp i tide. Hvorfor og hvordan kan dette skje? Dette spørsmålet analyseres i rapporten og noen av risikofaktorene er at

  • det er uavklart hvem som har ansvaret for barn og unge som har det vanskelig over tid,
  • oppfølgingen er mangelfull, barn og unge kartlegges uten av det følges opp med systematiske tiltak,
  • det er stor variasjon i tjenestetilbudet når det gjelder organisering, omfang og kompetanse.

Ukom har sett nærmere på hvordan tilsynsmyndigheten utøver tilsynsansvaret sitt, det vil si hvordan den vurderer om tjenestene yter helsehjelp i tråd med forsvarlig praksis, pasientrettigheter og myndighetskrav.

Rapporten henvender seg til medarbeidere, ledere, myndigheter og beslutningstakere med ansvar for helse- og omsorgstjenester til barn og unge. Ansatte i skole, PP-tjenesten og barnevern og andre med interesse for barn og unge kan også ha nytte av rapporten.

Last ned rapporten «Ungdom med uavklart tilstand» (pdf)

Les mer på Ukom (Statens undersøkelseskommisjon)

Les også Fontenes oppslag om rapporten