Trygghetsprogrammet er en systematisk oppfølging av alle barn og ungdom under 18 år som har vært utsatt for vold, ran, trusler eller seksuallovbrudd samt av alle som har blitt utsatt for hatkriminalitet, uavhengig av alder.

Ved å delta i Trygghetsprogrammet vil du også få tilbud om en trygghetsguide.

Dette veiledningsheftet henvender seg til ansatte i politi og kommune som ønsker å ta i bruk
Trygghetsprogrammet.

Trygghetsprogrammet er forankret i SaLTo og SLT samarbeidet i Oslo, Bærum og Asker.

Last ned veiledningsheftet «Trygghetsprogrammet» (pdf)

Les også brosjyren om «Trygghetsguide»  (pdf)