Dette dokumentet er ment å synliggjøre hva Trondheim kommune og samarbeidspartnere gjør i forhold til utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme, og være et verktøy for å kunne forebygge, håndtere og følge opp personer som står i fare for å bli rekruttert til kamphandlinger i utlandet.

Tiltakene skal også bidra til å følge opp personer som i privat regi har deltatt i kamphandlinger i utlandet. Rutinene berører flere offentlige og private instanser. Trondheim kommune har de siste 25 år satset mye på integrering, og har et velfungerende introduksjonsprogram og gode kvalifiseringstiltak.

I Veilederen » Hvordan forebygge radikalisering og håndtere voldelig ekstremisme» ligger føringer for hvordan bekymring skal meldes videre for tjenesteapparatet.

I regjeringens handlingsplan » Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme» 2014 ligger også føringer for kommunen.

Les dokumentet her (pdf)

Les mer på hjemmesidene til Trondheim kommune