Dette dokumentet er ment å synliggjøre Trondheim kommunes strategi for bekjempelse av voldelig ekstremisme og radikalisering og hvordan strategien kan være et verktøy for å kunne forebygge, håndtere og følge opp personer som står i fare for å bli rekruttert til ekstremistiske miljø.

Last ned rapporten «Tiltak for – Inkludering, mestring og opplevelse av tilhørighet. Forebygging av radikalisering og utvikling av voldelig ekstremisme» (pdf)