Kommunens ledelse bør sikre at ansatte som arbeider med barn og unge har generell kunnskap om beskyttelses- og risikofaktorer og tegn og signaler, slik at de tidlig kan identifisere de som lever i en risikosituasjon.

Det er nå utarbeidet nye faglig retningslinjer som skal styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen. Den retter seg mot alle barn og unge, med mål om å nå de utsatte.

Last ned «Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge. Nasjonal faglig retningslinje» (pdf).

Les retningslinjene også på Helsedirektoratets nettside

Les mer om retningslinjene på nettsiden til RVTS Vest