Barnehage og skole skal gi mulighet for alle barn – uavhengig av sosial, kulturell og språklig bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller. Regjeringen vil i denne stortingsmeldingen legge til rette for et kompetanseløft for alle ansatte i barnehage, skole og PP-tjeneste om inkluderende fellesskap, tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Det skal også tilrettelegges for et mer likeverdig SFO-tilbud, slik at flest mulig skal kunne gå på SFO – uavhengig av bakgrunn.

Last ned Meld.St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» (pdf)

Les mer på Regjeringen.no

Følg meldingen på nettsida til Stortinget.