Med denne strategien styrker Norge innsatsen for å avskaffe skadelige skikker. Arbeidet er forankret i menneskerettighetene og skal bidra til å fremme barns og kvinners rettigheter, herunder avskaffelse av vold og negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse, barneekteskap og andre skadelige skikker rettet spesielt mot jenter og kvinner.

Last ned «Strategi mot skadelige skikker 2019-2023» (pdf)

Les mer på Regjeringen.no