I løpet av 2017 ble Støttesenter for kriminalitetsutsatte etablert i alle politidistrikter for å styrke tjenestetilbudet til kriminalitetsutsatte. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for kriminalitet og bidra til at du klarer å stå gjennom hele straffesaksprosessen.

Støttesentrene er et samarbeidstiltak mellom politidistriktene og utvalgte vertskommuner. Sentrene er plassert i politiet for å være lettest mulig tilgjengelig for den enkelte kriminalitetsutsatte, og de dekker hvert sitt respektive politidistrikt. Støttesentrene skal samarbeide med og være faglig forankret i det lokale hjelpeapparatet.

Last ned brosjyren «Støttesenter for kriminalitetsutsatte» (pdf)

Her er en plakat for printing.