Koordineringsgruppa er urolig over at det tar så lang tid å få tjenestene tilbake i normal drift. Ikke alle om skoleeiere og skoleledere har rutiner og retningslinjer for å identifisere og følge opp sårbare elevar. Dette gjelder spesielt elever på videregående.

Det er dessuten en kraftig nedgang i planlagte gruppeaktiviteter for barn og unge i sommer. Barrne- ungdom og familiedepartementet foreslår 52 millioner kroner ekstra til de store organisasjonene, slik at de kan gi gode ferieopplevelser også i år til barn og unge som trenger det.

Dette er den fjerde rapporten som koordineringsgruppa som ser på tilbudet til sårbare barn og unge har levert barne- og familieministeren.

Last ned Statusrapport 4 Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien (pdf)