Denne tredje rapporten vurderer status for oppfølgingen av de ti tilrådingene gruppa kom med i andre rapport. Rapporten ser også særskilt på barn og unge som ikke møter på skole eller i barnehage, barn som er utsatt for vold og barn og unge med funksjonsnedsettinger. Av de barna som ikke møter i skole eller i barnehage er barn med innvandrerbakgrunn i flertall.

Dette er tredje rapport fra regjeringens koordineringsgruppe som ser på tilbudet til sårbare barn og unge under koronakrisen.

Last ned Statusrapport 3 Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien (pdf)