En ny statusrapport konkluderer med at alle tjenester til barn og unge nå kan gjenåpnes for normal drift. Stengte og reduserte tjenester rammer barn og unge hardt. Det er en økt risiko for å oppleve vold, og koordineringsgruppen vil vurdere om det er behov for ytterligere tiltak for å sikre tjenester til voldsutsatte barn og unge. Ved at barn nå får starte på skolen igjen, vil hjelpeapparatet antagelig kunne fange opp flere som trenger det.

Den første rapporten fra koordineringsgruppen viste at tjenester til sårbare barn og unge i stor grad er påvirket av smitteverntiltakene.
I arbeidet siden forrige rapport har koordineringsgruppen hatt særlig fokus på veien mot normal drift og har sett på hva som er tilstrekkelig smittevernråd for å åpne opp.
I denne rapporten, som er den andre koordineringsgruppen utarbeider, gis en oppdatert status over tjenestetilbudet sammenlignet med normalsituasjonen.

Last ned «Statusrapport 2 Utsatte barn og unges tjenester under Covid-19 pandemien» (pdf)