Etter flere år med en svært negativ utvikling med vold, trusler og aggressiv atferd i deler av ungdomsmiljøet i Kristiansand, har SNU-prosjektet oppnådd målet med å stanse denne negative utviklingen.

Denne sluttrapporten er en sammenstilling av alle aktivitetene som er igangsatt i SNU-prosjektet. I tillegg gir den en kort innføring i hvordan innsatsen har vært organisert og hvilke grep som er blitt gjort i prosjektet.

Last ned prosjektrapport 2017-2019: SNU (Stans-Negativ-Utvikling i ungdomsmiljøet) (pdf)