Grue kommune fokuserer på å etablere og videreføre et tverretatlig forebyggende arbeid for å forhindre og redusere menneskelige lidelser som rusmisbruk, atferds- og psykiske problemer og kriminalitet blant barn og unge mellom 12 – 19 år.

Last ned «SLT i Grue kommune 2018-2019 Med handlingsplan» (pdf)