Selv om antallet unge med flere registrerte lovbrudd øker, betyr ikke det at ungdom generelt blir mer kriminelle. Samtidig utgjør  unge som begår gjentatt kriminalitet utgjør en svært liten andel av ungdomsbefolkningen i Oslo. Men da antallet unge innbyggere i Oslo har steget, har også unge som begår gjentatt kriminalitet økt.

Sammen med andre offentlige instanser samt private og frivillige aktører, legger Oslo kommune og Oslo politidistrikts handlingsplan opp til en tverrsektoriell innsats for å spisse, styrke og videreutvikle innsatsen for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge.

Last ned «SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo 2019-2021» (pdf)