Rusreformutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. mars 2018 for å «forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten».

Utvalget avgir med dette sin utredning med utkast til lovendringer.

Last ned «NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til hjelp» (pdf)

Les høringssvar fra Actis