Vågan kommune har oppdatert sin SLT-handlingsplan for lokale tiltak mot rus og kriminalitet. Politirådet, SLTkoordinator og lokal politikontakt sikrer at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og
politiet, blir mer samkjørt og målrettet.

Last ned «Rus og kriminalitetsforebyggende handlingsplan 2020 – 2024» for Vågan kommune (pdf)