Av totalt 37 tiltak i handlingsplanen er 24 pågående og 13 ferdigstilt. Se oversikten i rapporten.

Dette er en statusrapport over tiltakene i Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)

Last ned «Retten til å bestemme over eget liv – Statusrapport for tiltak per 31.12.2919» (pdf)