Gjenopprettende prosess i konfliktrådet er en statlig tjeneste som alle kan benytte, også de som er under straffegjennomføring. Flere konfliktråd har allerede et nært samarbeid med fengsel og kriminalomsorg, men nå reguleres dette i egne retningslinjer slik at straffegjennomføringsloven som fastslår «Det skal gis tilbud om gjenopprettende prosess under straffegjennomføringen» blir en  realitet over hele landet.

Les retningslinjene her (pdf)

Informasjonsbrosjyre om Gjenopprettende prosess

Les mer på hjemmesidene til Kriminalomsorgen

Les mer på hjemmesidene til Konfliktrådet