Rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet
og religion rammer mange ulike grupper i det
norske samfunnet. Samtidig som utfordringene
de møter er ulike, har de også noen fellestrekk.
Rasisme og diskriminering skaper frykt og er
ødeleggende for den tilliten som må til for å
ivareta og utvikle gode, inkluderende fellesskap.
Det er viktig at vi er bevisste på fordommer og
hvordan disse påvirker våre handlinger.

Denne handlingsplanen har en bred tilnærming
og inneholder både nye initiativer og bygger
videre på tiltak og innsats i allerede igangsatte
handlingsplaner og strategier.

Last ned «Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020-2023» (pdf)