Det er ingen empiriske holdepunkter som antyder at terrorisme overveiende blir begått av psykisk syke individer, og hvor psykisk sykdom er til stede, kan det hende det ikke er relevant for risiko. Uansett om det er en viss relevans, er det muligens ikke noen årsakssammenheng, og hvis det delvis er en årsakssammenheng, vil det sannsynligvis henge sammen med en rekke politiske, sosiale, miljømessige, situasjonsmessige og biologiske faktorer til enhver tid.

Det er viktig at arbeidet som psykisk helsevern utfører overfor ekstremister ikke opererer isolert, men innenfor en tverrfaglig ramme.

Denne håndbok er designet som et forsknings- og teoriinformert hjelpemiddel for kliniske rettsmedisinere som jobber med individer som representerer risiko for ekstremisme i forbindelse med mental sykdom.

Litteraturlista bakerst kan være til hjelp for utøvere som ønsker å utvikle eller friske opp kunnskapen sin om relevant teori og klinisk praksis på feltet.

Last ned håndboken «RAN – Extremism, radicalisation and mental health – Handbook for practioners» (pdf)