Blant budsjettprioriteringer i 2020 på Justis- og beredskapsdepartementets område er politiinnsatsen styrket for å følge opp unge i risikosonen og forhindre rekruttering til miljø som driver med kriminalitet.  Samtidig er det fremdeles behov for å videreutvikle strategier og tiltak for å forebygge kriminalitet blant unge gjengangere.

Last ned » Prop. 1 S (2019-2020) for budsjettåret 2020″ (pdf)