Skal befolkningens tillit og trygghet opprettholdes, må politiet være i stand til å håndtere veldig ulike former for kriminalitet. Fra terrorisme og vold i det fysiske rom, til overgrep på nett og svindel som rammer enkeltmennesker. Og når kriminaliteten blir mer mobil og flytter seg over i det digitale rom, kreves det en annen organisering av politiets arbeid. Fortsatt skal satsingen på barn og unge være en av politiets hovedprioriteringer.

Last ned Stortingsmelding 29 (2019-2020): «Politimeldingen – et politi for fremtiden» (pdf)