Samfunnet er i kontinuerlig utvikling og kriminaliteten blir stadig mer grenseoverskridende. I sin framtidsplan fram mot 2025 tar politiet mål av seg til å jobbe smartere og være mer tilstede i det digitale rom, både for å forebygge og bekjempe kriminalitet.

Last ned politiets virksomhetsstrategi «Politiet mot 2025» (pdf)