Statistikker viser at jenter gjør det generelt bedre enn gutter på flere områder i skolen. Det er også flere gutter enn jenter som sliter, særlig i lesning. For guttene kan det ha stor betydning for de mulighetene de får senere i livet. Utdanning henger sammen med helse og levealder, familiestiftelse og kriminalitet.

Et ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner ble oppnevnt 25. august 2017. Deres oppgave var å samle kunnskap om hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår og foreslå tiltak for å motvirke dem.

Last ned NOU 2019:3: «Nye sjanser – bedre læring – Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp» (pdf)