Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å fremskaffe mer kunnskap om de kommunale handlingsplanene, og gi et kunnskapsgrunnlag for å vurdere om den nasjonale veilederen for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner skal videreutvikles.

Les mer her.