Blant forventningene til bærekraftige kommuner er å motvirke og forebygge opphopning av levekårsutfordringer, og å skape et trygt samfunn for alle. Det satses på helsefremmende faktorer som god arkitektur, gode skoler og barnehager samt attraktive møteplasser og utearealer. Det innebærer også å gi utsatte barn og unge et helhetlig og tverrfaglig tjenestetilbud på et tidlig tidspunkt.

Hvert fjerde år legger Regjeringen fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å framheve en bærekraftig utvikling i hele landet.

Last ned handlingsplanen «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023» (pdf)