I dette heftet finner du noen gode eksempler på hvordan kompetansemiljøer og fagfolk kan bruke Ungdata til å identifisere og håndtere utfordringer og problemområder blant barn og unge i kommunen.

Last ned heftet «Med Ungdata i fokus» (pdf)

Her kan du laste ned enkeltartikler