Det er alvorlig at psykisk helsevern ikke prioriteres høyt nok, verken i helseforetakene eller hos regjeringen. 70 000 barn har så store psykiske vansker at det går ut over fungering i familien, på skolen eller på fritiden, men til tross for planer og tiltak, ser vi at de samme problemene går igjen år etter år. Omkostningene for både familiene og samfunnet er store. Livene til barna blir satt på vent, og mange får problemer de tar med seg inn i voksenlivet. Tidlig, god og riktig hjelp har avgjørende betydning for barnas videre utvikling.

Denne rapporten har samlet erfaringer fra både de som får hjelp og de som skal gi hjelp i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP).  Funnene og anbefalingene i rapporten kan bidra til å ta oss et skritt nærmere det psykiske helsevernet vi ønsker for barn og unge.

Last ned rapporten «Jeg skulle hatt BUP i en koffert» – En psykisk helsetjeneste tilpasset
barn og unges behov (pdf)

Se Barneombudets lansering av rapporten 13. oktober