Redd Barna er opptatt av at alle oppvekstarenaene bidrar til at barn lærer å se de farene de møter på nett, og det gjelder også for barnevernet. Det er grunn til å tro at barn og unge i barnevernsinstitusjoner er ekstra sårbare for overgrep på nettet da de i mindre grad enn andre får nødvendig veiledning av nære foresatte. Samtidig mangler ansatte i institusjonene tilstrekkelig kompetanse på feltet.

Rapporten inneholder råd og anbefalinger og tiltak til barnevernsansatte, for at de bedre skal kunne håndtere og forhindre at barn og unge blir utsatt for seksuell utnytting over nett.

Som en rettighetsorganisasjon arbeider Redd Barna for å styrke samfunnets innsats for å forebygge overgrep mot barn og unge over internett.

Last ned rapporten «Internett er et stort mørkt rom. Håndtering av risiko for seksuell utnytting over internett i barnevernsinstitusjon.» (pdf)